Főszerkesztő:

Rajkai Kálmán
az MTA levelező tagja
MTA Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet
(MTA ATK TAKI)
1022 Budapest, Herman O. út 15.
E-mail: krajkai@rissac.hu

 


Tiszteletbeli főszerkesztő:

Várallyay György
az MTA rendes tagja
MTA Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet
(MTA ATK TAKI)
1022 Budapest, Herman Ottó út 15.
E-mail: g.varallyay@rissac.hu

 


Technikai szerkesztő:

Koós Sándor
PhD
MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet, Környezetinformatikai Osztály
1022 Budapest Herman Ottó út 15.
E-mail: koos@rissac.hu

 

 

Szerkesztőbizottsági tagok:

Barczi Attila
PhD (Környezettudomány)
Szent István Egyetem MKK, Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet,
Természetvédelmi és Tájökológiai Tanszék
2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.
E-mail: barczi.attila@mkk.szie.hu

Blaskó Lajos
az MTA Doktora
Debreceni Egyetem AGTC Kutatóintézetek és Tangazdaság
Karcagi Kutató Intézet
5300 Karcag, Kisújszállási út 166.
E-mail: blasko@agr.unideb.hu

Buzás István
mg-i tud. kand.
nyugdíjas, c. egy. tanár
1118 Budapest, Nagyszalonta u. 7/a
E-mail: buzas.istvan@kfk.kefo.hu

 

Farsang Andrea
PhD, habil.
Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar,
Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék
6722 Szeged Egyetem u. 2–6.
E-mail: farsang@geo.u-szeged.hu

Filep Tibor
PhD
MTA Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet,
Agrokémiai és Növénytáplálási Osztály
1022 Budapest, Herman O. út 15.
E-mail: filept@rissac.hu

Fodor Nándor
PhD
MTA Agrártudományi Kutatóközpont
2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.
E-mail: fodor.nandor@agrar.mta.hu

Führer Ernő
mg-i tud. kand.
NAIK Erdészeti Tudományos Intézet,
Ökológiai és Erdőművelési Osztály
9400 Sopron, Paprét 17.
E-mail: fuhrere@erti.hu

 

Füleky György
mg-i tud. kand.
Szent István Egyetem MKK
Talajtani és Agrokémiai Tanszék
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
E-mail: fuleky.gyorgy@mkk.szie.hu

Győri Zoltán
az MTA Doktora
Szent István Egyetem GTK
Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet
2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Email: gyori.zoltan@gtk.szie.hu; z.gyori@hotmail-com

Jolánkai Márton
az MTA Doktora
Szent István Egyetem Növénytermesztési Intézet
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
E-mail: jolankai.marton@mkk.szie.hu
Kádár Imre
az MTA Doktora
MTA Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet
(MTA ATK TAKI)
1022 Budapest, Herman Ottó út 15.
E-mail: kadar@rissac.hu
Kátai János
mg-i tud. kand.
Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar
Agrokémiai és Talajtani Intézet
E-mail: katai@agr.unideb.hu

 

Lehoczky Éva
az MTA Doktora
MTA Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet

(MTA ATK TAKI)
1022 Budapest, Herman O. út 15.
E-mail: lehoczky@rissac.hu

Makó András
mg. tud. kandidátusa (CSc)
MTA Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet
Talajtani Osztály
1022 Budapest, Herman O. út 15.
E-mail: mako.andras@agrar.mta.hu

Michéli Erika
az MTA Doktora
Szent István Egyetem MKK Környezettudományi Intézet
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
E-mail: Micheli.Erika@mkk.szie.hu
Németh Tamás
az MTA rendes tagja
MTA Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet
1022 Budapest, Herman O. út 15.
E-mail: nemeth@rissac.hu

Pásztor László
PhD
Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet, Környezetinformatikai Osztály
1022 Budapest Herman Ottó út 15.
E-mail: pasztor@rissac.hu

Schmidt Rezső
mg-i tud. kand.
Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
9200 Mosonmagyaróvár, Vár u. 2.
E-mail: schmidtr@mtk.nyme.hu; schmidt.rezso@gmail.com

Szili-Kovács Tibor
mg-i tud. kand.
MTA Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani és Agrokémiai Intézet, Talajbiológiai Osztály
1022 Budapest, Herman Ottó út 15.
E-mail: szili-kovacs.tibor@agrar.mta.hu

Tamás János
az MTA Doktora
Debreceni Egyetem MÉKK Víz- és Környezetgazdálkodási Intézet
4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
E-mail: tamas@agr.unideb.hu

Tóth Tibor
az MTA Doktora
MTA Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet
Talajtani Osztály
1022 Budapest Herman Ottó út 15.
E-mail: tibor@rissac.hu